Imikute massaaži kursus lapsevanematele

Alguskuupäev: 30. apr 2024
Lõppkuupäev: 03. mai 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: lapsevanemad, vanavanemad
Hind: 45
Maht: 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 7 (Kokku: 8)

Imikute massaaži kursus lapsevanematele

Koolituse eesmärk on anda ülevaade imikute massaažist, selle toimetest, näidustustest-vastunäidustustest ning õpetada lihtsamaid imikute massaažis kasutatavaid võtteid.

Koolitus on mõeldud lapsevanematele/vanavanematele, kes soovivad omandada imikute massaaži võtteid.
Koolitusele on oodatud lapsevanemad/vanavanemad koos beebidega vanuses 2-6 elukuud.

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: loeng e-toega, aktiivõppemeetodid, demonstratsioon ning praktiline harjutamine

Teemad

Auditoorne töö (0,5 akadeemilist tundi)

Imiku motoorne areng esimesel eluaastal
Imikute massaaži toimemehhanismid, näidustused ja vastunäidustused
Massaaživõtete iseloomustus ja toime

Prakiline töö (3,5 akadeemilist tundi)

Imiku motoorset arengut toetav harjutusvara
Imikute massaažis kasutatavad võtted
Üldmassaaži praktiseerimine

 

Õpiväljundid

Teab imiku motoorse arengu tähtsamaid verstaposte esimesel eluaastal ning valdab lihtsamaid harjutusi imiku motoorse arengu toetamiseks;
Teab imikute massaaži olemust, toimemehhanisme ja mõju, näidustusi ning vastunäidustusi;
Valdab enamkasutatavaid imikute massaaži võtteid, teab nende toimet ning kasutab neid eesmärgipäraselt.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Koolitusel ei hinnata õpiväljundeid ja osalemise kohta väljastatakse tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Praktiline töö toimub saalis, kus on võimalik teostada massaaži.
Toimumise ajad:

30.04 kell 9-10
2.05 kell 9-10
3.05 kell 9-10

Koolitaja

Aleksandra Vähi – Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava 2011. aastal ning 2013. aastal omandanud terviseteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava juhtivõpetaja (õpetatavad teemad: anatoomia, kinesioloogia, lapse motoorne areng, klassikaline massaaži, ravimassaaž, ravimassaaž toetavad meetodid, lastemassaaž).

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Aleksandra Vähi

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code