Kriiside tundmine ja toimetulek

Toimumiskuupäev: 14. mai 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: inimesed, kellel on algteadmised ja arusaam, mis on kriis
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 11 (Kokku: 12)

Kriiside tundmine ja toimetulek

Koolituse läbinu omab ülevaadet erinevatest kriisidest, teab kuidas toime tulla erinevates kriisiolukordades, oskab anda esmaabi kriisis olevale inimesele.

Koolitus sobib inimesele, kellel on algteadmised ja arusaam, mis on kriis

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, grupitööd, arutelu

Teemad

Auditoorne töö (6 akadeemilist tund)

kriisi tunnused
kriisi etapid,
erineva valdkonna kriisid
toimetulek ja esmaabi

Praktiline töö (2 akadeemilist tund)
Grupiarutelu (situatsioonikirjeldusega) kuidas toime tulla kriisidega


Õpiväljundid

Saab aru kriisi olemusest/kriisipsühholoogia põhitõdedest.
Omandab teadmised kriisi põhimõistetest ja kriisi etappidest
Saab teadlikuks enesejõustamise põhitõdedest
Omandab teadmised kuidas nõustada patsiente, kolleege, pereliikmeid


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: aktiivne osalemine grupiaruteludes ja kõikides loengutundides
 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

Nele Kalf aastast 2013 koolitaja, meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, konfliktid, motivatsiooni teemadel. Psühholoogiline nõustaja aastast 2016. Rehabilitatsiooni meeskondade psühholoog/ kogemusnõustaja. Andragoogika MA ja 2022 alustas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpetamist.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Nele Kalf

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code