Sensoorsed lood

Alguskuupäev: 07. märts 2024
Lõppkuupäev: 22. mai 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: eripedagoogid, lasteaiaõpetajad
Hind: 70
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Sensoorsed lood

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et koolituse läbinu oskab lapse vanusest ja/või erivajadusest lähtuvalt koostada sensoorse loo.

Koolitusele on oodatud lasteaiaõpetajad, eripedagoogid.

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: arutelu, tõhustatud loeng e-toega, vaatlus, selgitus

Teemad

Laste jutustamisoskuse areng ja selle toetamine
Töövõtted tekstilähedase jutustamisoskuse arendamiseks
Jutustuse käsitlemine
Sensoorne lugu.

 Õpiväljundid

selgitab jutustamisoskuse olulisust ja selle toetamist;
oskab kirjeldada sensoorse loo koostamise põhimõtteid;
koostab lapse arengust lähtuvalt sensoorse loo ja viib selle läbi.


Toimumise ajad
Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest auditoorset tööd on 8, praktilist tööd 4 ja iseseisvat tööd 14 akadeemilist tundi.

7.03.2024 kell 14.15-15.45
11.04.2024 kell 14.15-17.30
7.05.2024 kell 16.00-19.15
22.05.2024 kell 14.15-15.45

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: kirjeldab lapse jutustamisoskuse arengut ja jutustamisoskuse toetamise võimalusi;
koostab kõiki meeli kaasava sensoosrse loo ja esitleb seda;
arvestab tegevuse planeerimisel lapse vanuse (ja erivajadusega)
Hindamiskriteerium: osalemine kontaktõppes ja iseseisva töö sooritamine.  
Iseseisev töö – osaleja koostab infootsingut kasutades sensoorse loo ja viib selle läbi ja esitleb videot praktikumi

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

Riin Tamm eripedagoogi (MA) haridusega. Töötanud aastaid lasteaia eripedagoogina. Praegu õpetab Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidjaid, Tartu Ülikoolis eripedagoogika ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekaval. Põhitööna klassiõpetaja.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Riin Tamm