Suhtlemine erinevas vanuses lastega

Toimumiskuupäev: 12. juuni 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Kõik huvilised
Hind: 65
Maht: 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 7 (Kokku: 12)

Suhtlemine erinevas vanuses lastega

Koolituse läbinu omab ülevaadet lastega suhtlemise olemusest, eripäradest ja põhitõdedest.

Koolitusele on oodatud praegused, kui ka tulevased lapsevanemad. Samuti lastega töötavad isikud.

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: Loeng, arutelu

Teemad

Auditoorne töö (3 akadeemilist tundi)

Arengupsühholoogia. Suhtlemispsühholoogia alused.

Õpiväljundid

Omab ülevaadet suhtlemispsühholoogia põhitõdedest
Omab ülevaadet arengupsühholoogiast
Teab erinevas arenguastmes lastega suhtlemise eripärasid.Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: testi sooritamine Moodles

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

Tambet Anja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli psühholoogia õppejõud ja muuhulgas õpetab üliõpilastele ka suhtlemist erinevates vanuses inimestega. Suhtlemist lastega toetab ka töö Tartu Kesklinna Koolis koolipsühholoogina.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Tambet Anja

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code