Vene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus)

Alguskuupäev: 04. nov 2024
Lõppkuupäev: 13. nov 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Hind: 110
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 20 (Kokku: 20)

Vene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus)

Koolituse läbinul on algteadmised ja –oskused vene keelest, et suhelda algtasemel riigikeelt mitte valdavate patsientidega, kes ei valda eesti keelt.

Õppekavarühm: ISCED 222 võõrkeeled
Õppemeetodid: praktilised harjutused, rollimängud, paaris- ja rühmatööd
Osalemiseks vajalik vene keele oskus vähemalt A2 tasemel (teksti vastuvõtt, tekstiloome, suhtlus ja vahendamine) lähtused Euroopa keeleõppe raamdokumendi enesehindamise skaalast.

Auditoorne töö (26 akadeemilist tundi)

Meie keha (4 tundi)
Anamnesis morbi (2 tundi)
Anamnesis vitae (2 tundi)
Haigused ja ravimid (2 tundi)
Kaebused: hingamisteed, vereringe, seedimine, sapipõis, põrn, kõhunääre,urineerimine, suguorganid, endokriinsüsteem, liikumissüsteem, närvisüsteem (12 tundi)
Test (4 tundi)

Iseseisev töö (26 akadeemilist tundi)

Meie keha
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae
Haigused ja ravimid
Kaebused: hingamisteed, vereringe, seedimine, sapipõis, põrn, kõhunääre,urineerimine, suguorganid, endokriinsüsteem, liikumissüsteem, närvisüsteem

Õpiväljundid

oskab vene keeles algtasemel küsitleda ja nõustada patsienti;
saab aru patsiendi muredest, kui patsient räägib aeglaselt (koolitusel õpitud teemade raames) ja oskab kirjeldada patsiendi terviseseisundit sugulastele;
oskab lugeda ja mõista lihtsamaid venekeelseid tekste;
oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Hindamiskriteerium: Koolitusel peab osalema vähemalt 80% ulatuses.
Hindamismeetod: Lõplik arvestus on virtuaalne Moodles keskkonnas (testid). Õppija on omandanud sõnavara ja töö on arvestatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 65%.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Toiumumise ajad
Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.
4.11.2024
5.11.2024
6.11.2024
11.11.2024 
12.11.2024
13.11.2024

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Olga Jagintseva

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code