Esmaabi väljaõppe koolitus

Alguskuupäev: 21. mai 2024
Lõppkuupäev: 22. mai 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised
Hind: 75
Maht: 16 akadeemilist tundi
Kohti: 4 (Kokku: 12)

Esmaabi väljaõppe koolitus

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas abistada kannatanut õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tunnevad, et vajavad esmaabi alaseid teadmisi ja oskusi.

16 tunnine koolitus sisaldab 12 akadeemilist tundi teoreetilist ja 4 akadeemilist tundi praktilist õppust. Üks tund on teadmiste kontrolliks.

Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (12 akadeemilist tundi)

Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika
Elustamine õnnetuste ja eluohtlike haiguslike seisundite korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Esmaabi südameinfarkti, ajuinsuldi, diabeedi, krambihoo korral

Praktiline töö  (4 akadeemilist tundi)

Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse
Elustamine, sh AED kasutamine
Esmaabis kasutatavad sidumisviisid
Verejooksu peatamine.
Esmaabivahendite kasutamine

NB! Õppemetoodikas kasutatakse erinevaid mannekeene ja mulaaže. Soovitav sportlik riietus!

Õpiväljundid

oskab mõõta ja kontrollida elulisi näitajaid esmaabi situatsioonis;
oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;
oskab hinnata esmaabi vajadust erinevates olukordades;
on võimeline osutama esmaabi traumade ja ägedate haigushoogude korral kasutades käepäraseid vahendeid;
omab teoreetilisi ja praktilisi oskusi mittekahjustava esmaabi andmiseks;
oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule;
oskab anda esmaabi luumurdude korral;
oskab käsitleda haavu ja verejookse;
oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;
oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.

Hindamismeetod: praktiliste ülesannete sooritamine.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub esmaabi varustusega õppeklassis.

Koolitaja

Kehtiva litsentsiga spetsialist esmaabi koolituste valdkonnas.
Esmaabiõpetaja-praktik Taimi Taimalu Punase Risti litsents, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Taimi Taimalu

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code