Kriitiliste väliste verejooksude peatamine

Toimumiskuupäev: 23. apr 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised
Hind: 45
Maht: 2 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Kriitiliste väliste verejooksude peatamine

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas saada aru millal ja kuidas tuleb tegutseda, kui inimesel on suur väline verejooks.

Koolitus on mõeldud kodanikule, kelle on suurem huvi õppida kuidas päästa inimest, kellel on tekkinud suured välised verejooksud jäsemetest kehatüves ja kaelal.

Õppekavarühm: Töötervishoiud ja kaitse
Õppemeetodid: loeng, praktiline harjutamine

Teemad

Auditoorne ja praktiline töö (2 akadeemilist tundi)
Verejooksu peatamise teooria
Kuidas peatada kaelas olevat verejooksu
Haava tamponeerimine ja rõhksideme tegemine
Žguti paigaldamine

 
Õpiväljundid

Oskab nimetada väliste verejooksude tunnuseid;
Oskab paigaldada žguti alajäsemele selliselt, et mannekeeni tuled lähevad roheliseks;
oskab tamponeerib haava nii, et sealt enam verd ei jookse. Sh oskab teha rõhksideme kaelale selliselt, et haav on kaetud ja kaelale tekib rõhk. 


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: on teinud kaelale rõhksideme, tamponeerinud mulaaži pea verejooksu ja teinud rõhksideme iseendale ning paigaldanud žguti iseendale/mulaažile.

Hindamiskriteerium: Osalemine 100% ulatuses. 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub esmaabi varstusega õppeklassis.

Koolitaja

Ilmar Solom, töötanud üle kahekümne aasta kaitseväes ja kiirabis. Oman õigusi koolitada järgmisi koolitusi: „Esmaabi 16 tundi ja täiendkoolitused“, „Stop and Bleed“ ja „Traumahaige esmane käsitlus Eestis (TEKE)“.  

Registreerimine
Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209,


Lektor

Ilmar Solom