Lingtõstuki kasutamine

Toimumiskuupäev: 06. juuni 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: hooldajad, õed
Hind: 65
Maht: 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 8 (Kokku: 8)

Lingtõstuki kasutamine

Koolituse läbinu oskab kasutada lingtõstukit.

Koolitusele on oodatud spetsialist, kellel on oma tööülesannete täitmisel vajalik kasutada lingtõstukit. 

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: Loeng,praktilised harjutused
Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele oskus B2 tasemel
Soovituslik juhendmaterjal -
https://hoolidesjahoolitsedes.ee/ peatükk 3 "Ergonoomika"

Teemad

Auditoorne (1 akadeemilist tundi)

Lingtõstuki tutvustamine ja tööpõhimõtted

Prakiline töö (3 akadeemilist tundi)

Patsiendi tõstmine voodist ratastooli;
Kukkunud patsiendi tõstmine põrandalt.

 Õpiväljundid

teab lingtõstuki tööpõhimõtteid;
oskab valida õige lingu suuruse vastavalt kliendile;
oskab kasutada lingtõstukit, et aidata voodis või maas lamaval kliendil siirduda. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib edukalt lingtõstuki kasutamist.
Hindamiskriteerium: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 100% õppetöös. Teistele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.Praktilise õppe ruumis on (funktsionaal)voodi, ratastool, lingtõstuk.
Koolitus toimub kell 13.00-16.00.

Koolitaja

Triin Nõmmistu – Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolitusspetsialist. Töötanud füsioterapeudina Benita Kodus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuses ja erinevates sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni meeskondades. Varasem kogemus ergonoomika koolituste läbiviimisel.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Triin Nõmmistu

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code