Eneseabivõtted vaimse tervise toetamiseks

Toimumiskuupäev: 28. mai 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Kõik huvilised
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 16)

Eneseabivõtted vaimse tervise toetamiseks

Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada koolitusel käsitletud vaimset tervist toetavaid eneseabivõtteid ning rakendada neid vaimse tervise ja igapäevase toimetuleku toetamiseks.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tunnevad huvi vaimset tervist toetavate eneseabivõtete vastu ning soovivaid neid enda igapäevase toimetuleku toetamiseks kasutama õppida.

Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele oskus B2 tasemel. Eelnevad teadmised vaimse tervise teemadest ei ole vajalikud.

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: miniloeng, arutelu, harjutused, eneseanalüüs
Soovituslik lugemismaterjal enne koolituse algust:

1.Terviseinfo.ee - vaimne tervis
https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis
2. Laido, Z. & Mark, L. (2011). Vaimne tervis kui vaimne heaolu. Infomaterjal noortele. Tallinn: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
https://tai.ee/et/valjaanded/vaimne-tervis-kui-vaimne-heaolu-infomaterjal-noortele

Teemad

Auditoorne töö (8 akadeemilist tundi)

1. Mõte-tunne-käitumine seosed, nende ära tundmine, harjutused seoste leidmiseks

2. Mõttepäevik – mõttepäeviku ülesehitus ja kasutamise põhimõtted. Mõttepäeviku täitmine lähtuvalt näidisest. Mõttelõksude ära tundmine.

3. Eneseabivõtete ja –tehnikate põhimõtted ja juhendatud harjutamine

Lõõgastusharjutused
Hingamisharjutused
Teadvelolekuharjutused

Õpiväljundid

Analüüsib mõtete, tunnete ja käitumise omavahelisi seoseid
Oskab täita mõttepäevikut
Rakendab praktilisi eneseabivõtteid vaimse tervise toetamiseks

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Auditoorse õppe läbimine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: Eneseanalüüsi koostamine (õppija on koostanud eneseanalüüsi vastavalt etteantud vormile). Harjutuste aktiivne kaasa tegemine.

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

Aile Sumberg, (RN, MA) – töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õpetajana. Töötab vaimse tervise õena Tartu Ülikooli Kliinikumis ambulatoorse psühhiaatria keskuses aastast 2019. 2023.a lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vaimse tervise õenduse magistriõppe. Läbinud erinevaid vaimse tervise alaseid koolitusi sealhulgas: sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse, sissejuhatus pereteraapiasse, motiveeriva intervjueerimise algkursus, psühholoogilise esmaabi baaskoolitus, noorukite interpersonaalne psühhoteraapia. Viinud läbi sisekoolitusi, koolitusi koolides, töötanud giidina. Tervishoiutöötaja registri number: N14394.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Aile Sumberg

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code