Jalahooldus koduteenusena

Toimumiskuupäev: 14. mai 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist
Hind: 100
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 3 (Kokku: 16)

Jalahooldus koduteenusena

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas teostada jalahooldust kliendi/patsiendi kodus.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktika

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

a- ja antiseptika põhimõtted koduhoolduses
koduseks jalahoolduseks vajalikud instrumendid ja aparatuur
koduseks jalahoolduseks vajalike vahendite pakkimise ja transportimise võimalused
koduse jalahoolduse teostamine arvestades ergonoomika põhimõtteid
jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted
abivahendite kasutamine koduses jalahoolduses
kliendi/patsiendi nõustamise ja juhendamine edasise soovitusliku järelhoolduse osas

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

instrumentide ja aparatuuri valik ja käsitlemine
transpordiks vajaliku inventari valik ja käsitlemine
koduteenuseks vajalike tarvikute pakkimise põhimõtted ja teostamine
näidis koduse jalahoolduse simulatsioon
kliendile/patsiendile soovitatavad abivahendid ja edasise järelhoolduse soovitamine


Õpiväljundid

teab a- ja antiseptika põhimõtteid;
teab ja oskab kasutada koduseks jalahoolduseks vajalikke instrumente ja aparatuuri;
teab ergonoomika põhimõtteid ja meetodeid jalahoolduse teostamisel;
oskab nõustada ja juhendada klienti/patsienti soovitusliku järelhoolduse osas.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: koolitaja poolt ette antud teoreetiliste või praktiliste harjutuste läbitegemine.

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub jalaravi õppeklassis.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merlissuits(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code