Õed tagasi tervishoidu

Alguskuupäev: 26. jaan 2024
Lõppkuupäev: 20. juuni 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: õed, ämmaemandad, velskrid
Maht: 780 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!
Rahastaja: Sotsiaalministeerium

Olete oodatud projektipõhisele õppele "Õed tagasi tervishoidu"! 

„Õed tagasi tervishoidu“ on mõeldud järgmistele sihtgruppidele:

 • Eestis õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud või Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isikud, kes on Eestis nõutavaga samaväärse õppe läbinud isikud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris;
 • Tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.

Eesmärk on võimaldada erialaselt töölt eemal olnud õe-, ämmaemanda või velskriõppe läbinuil naasta tervishoiusektorisse erialasele tööle.

Õppekavarühm: õendus ja ämmaemandus
Õppemeetod: seminar, praktika, arutelu

Õpe toimub tasuta ja kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi!
Koolitusel on võimalik osaleda põhitöö kõrvalt!

Kandideerimise tähtaeg 15.12.2023, õppe periood jaanuari lõpp - juuni 2024. Ajakavas võib ette tulla muudatusi!

Õppetöö toimub:
26.-27.01.2024
15.-17.02.2024
14.-16.03.2024
4.-6.04.2024
25.-27.04.2024
23.-25.05.2024
20.06.2024

Koolituse maht 30 EAP:

Teooriaõpe  - 18 EAP

 • Õenduse alused ja tõenduspõhine õendus
 • Farmakoloogia ja ravimite manustamine
 • Esmaabi ja erakorralised seisundid
 • Õendustoimingud
 • Õendusabi läbi elukaare

Õppepraktika - 12 EAP

Õppepraktikat on võimalik sooritada nii raviasutuses kui ka perearstikeskuses.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid   
Koolitatav peab koolituskursuse edukaks läbimiseks läbima õppekava etteantud mahus ja sooritama õe teooria -ja praktikaeksami. Eksami sooritamine annab võimaluse kanda ennast tervishoiutöötajate registrisse. Kursuse lõpetanule väljastatakse tunnistus õe teooria -ja praktikaeksami sooritamise kohta.

Kandideerimine

 • Dokumentide vastuvõtt: kuni 15.12.2023
 • Vastuvõtuvestlused: 08.-09.01.2024
 • Kinnitusinfo kursusele vastuvõtu kohta: 9.01.2024
 • Õpingute periood: jaanuar 2024-juuni 2024

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • (Meditsiini) õe, ämmaemanda või velskri õppe läbimist tõendav dokument koos akadeemilise õiendi/hinnetelehega või välisriigi haridust tõendav dokument (koos ENIC/NARIC keskuse antud hinnanguga õe põhikoolituse õppekava täitmise kohta).
 • Avaldus (õdedel, kes on kantud tervishoiutöötajate registris, ära märkida, mis kuupäevani ja missuguses tervishoiuasutuses töötas).

Kandideerimisel arvestatakse:

 • varasemate õpingute akadeemilise õiendi/hinnetelehe hinnete keskmine – 40%;
 • vestlus – 60%.

Kursuse lõpetanud Kersti Laursoo räägib SELLES VIDEOS, kuidas tema tervishoidu jälle tagasi jõudis.

Kandideerimiseks esita avaldus koos nõutud dokumentidega meilile: ott(at)nooruse.ee, lisainfot kandideerimise ja sisu kohta saab küsida: piretsimmparle(at)nooruse.ee

NB! Allpool olevat registreerimisvormi ei ole vaja täita! Vastuvõtt toimub ainult e-maili teel ott(at)nooruse.ee