Toitumise baaskoolitus I

Alguskuupäev: 07. sept 2023
Lõppkuupäev: 18. juuni 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna inimesed, kellel on rakenduskõrgharidus
Hind: 1650
Maht: 553 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Kutsume Teid toitumise baaskoolitusele!

Koolituse eesmärgiks on tervishoiu valdkonna spetsialistidel omandada toitumisterapeut (tase 6) kutsele vastavad kompetentsid.

Nõuded õpingute alustamiseks
Eeltingimuseks on rakenduskõrgharidus tervishoiu valdkonnaga seonduvas erialas (õendus, ämmaemandus, füsioteraapia, tegevusteraapia jt), mis tagab teadmised/oskused järgmistes valdkondades:

 • anatoomia (algtase);
 • füsioloogia (kesktase);
 • biokeemia (kesktase);
 • seedimine ja imendumine;
 • terviseprobleemide individuaalsus, neid mõjutavad toitumuslikud jm eluviisi faktorid.

Õppekavarühm: ISCED 0915 Teraapia ja taastusravi.

Soovi korral küsi ajakava!

Õpiväljundid

Koolituse läbides õppija:

 • hindab kliendi individuaalseid toitumusikke vajadusi arvestades tema tervislikku seisundit, ravi, eluviisi (sh kehalise aktiivsuse tase);
 • oskab kasutada toidupäeviku andmeid ja nõustada klienti selle koostamisel;
 • püstitab koostöös kliendiga toitumise ja elustiiliga seotud hinnatavad, realistlikud ja kliendi vajadusest lähtuvad lühi- ja pikaajalised eesmärgid;
 • koostab vastavalt püstitatud eesmärkidele kliendile sobiva toitumis- ja tegevuskava, arvestades tasakaalustatud ja rahvusspetsiifilisi toitumissoovitusi, kehalise aktiivsuse taset ning kliendi individuaalseid ja haiguspuhuseid vajadusi;
 • toetab ja võimestab klienti ja/või tema võrgustiku liikmeid kliendile sobivate terapeutiliste sekkumiste puhul (sh eridieet, lisatoitainete kasutamine, elulaadi sh kehalise aktiivsuse taseme muutused jm);
 • analüüsib sekkumise tulemusi ja teeb kokkuvõtte, arvestades kliendiga koos püstitatud eesmärke, vajadusel korrigeerib toitumis- ja tegevuskava;
 • suhtleb viisakalt tulles toime erinevate (konflikt)situatsioonidega, kasutades sobivat intervjueerimise ning nõustamise tehnikat, suhtlusviisi ja lähtudes eetikakoodeksist ja andmekaitsest;
 • loeb analüüsivalt erialast teaduslikku kirjandust on kursis erialaste tõenduspõhiste teadusuuringute tulemustega.

Teemad (247 kontakttundi) + iseseisev töö 306 tundi

Tasakaalustatud toitumise alused 

 • Toitumisteaduse alused / teooria 
 • Mikro- ja makrotoitained, nende allikad, vajadus ja ainevahetus 
 • Seedimine 
 • Tõenduspõhised riiklikud toidu- ja toitumissoovitused 
 • Energiabilanss ja energiavajadus
 • Toitumise/toitumuse hindamismeetodid 
 • Toitumine erinevates vanusgruppides (sh raseduse korral) 
 • Elukutsega seotud toitumine (sh öötöö korral)

Toidulisandid

 • Toidu lisaained ja toidulisandid 

Dietoloogia 

Toitumine enamlevinud haiguslike seisundite korral:

 • Ülekaalulisus, rasvumine ja sellest tingitud haigused 
 • Toidutalumatus, toiduallergiad
 • Diabeet korral (1., 2.tüüp, rasedusaegne) 
 • Neerupuudulikkus 
 • Kardiovaskulaarsed haigused 
 • Maksa- ja sapideede haigused 
 • Aneemiad 
 • Söömishäired
 • Nahahaigused 
 • Liigeshaigused
 • Toitumine kirurgiliste sekkumiste korral (sh bariaatria) 
 • Ravimid ja toit  
 • Toitumise hindamismeetodid (sh toidupäeviku koostamine ja pidamine) 
 • Menüü analüüsimeetodid (Nutridata) / harjutamine 

Nõustamine

 • Nõustamise protsess ja eripärad erinevate klientide puhul, perenõustamine 
 • Muutuste juhtimine, kliendi võimestamine ja motiveerimine 
 • Nõustamis- ja intervjueerimistehnikad 

Toiduohutus 

 • Mikrobioloogia 
 • Toidutoksikoloogia 
 • Joogivesi 
 • Toiduhügieen (keemiline, bioloogiline ja füüsikaline ohutus);  Kvaliteedinõuded ja kontroll;  Toiduohutusega seotud õigusaktid, Toidu märgistus pakenditel
 • Toidu valmistamise alused ja toidutehnoloogia 

Tervisespordi alused 

Optimaalse ja liigse kehalise koormuse mõju organismi erinevatele elundsüsteemidele:

 • Mõju südame-veresoonkonnale, muutused veres regulaarse koormuse tingimustes;
 • Mõju hingamissüsteemile;
 • Mõju tugiliikumisaparaadile;
 • Mõju erinevatele energiatootmissüsteemidele ja ainevahetusele;
 • Mõju seedeelundkonnale ja närvisüsteemile;
 • Mõju kogu organismile tervikuna.

Treeningu ja liikumissoovitused erinevatel eluetappide (laps, täiskasvanu, eakas), terviseseisundite (ülekaalulisus, metaboolne sündroom, diabeet jt) ja raseduse korral:

 • Kehalised võimed ja nende arendamine;
 • Erinevate kehaliste võimete (vastupidavus, kiirus, jõud, koordinatsioon, painduvus) sihipärane arendamine ja testimine;
 • Seosed erinevate kehaliste võimete vahel;
 • Kuidas valida õige treeningkoormus;
 • Enese treeningute monitoorimine ja jälgimine (aktiivsusmonitorid jms);
 • Taastumine.

Normaalne söömine vastavalt kehalisele aktiivsusele:

 • Normaalne söömine ja kehaline koormus;
 • Kehakaalu langetamine kombineerides normaalse söömise ja optimaalse kehalise koormuse;
 • Kehakaalu tõstmine normaalse söömise ja optimaalse kehalise koormusega;
 • Normaalne söömine ja kehaline koormus;
 • Taastumist kiirendavad ja saavutusvõimet parandavad toidulisandid.

Toitumine ja treening lihasmassi suurendamiseks 

Levinuimad dieedid ja veganlus 

 • Levinuimad dieedid, Paleo, LCHF, toortoitumine, GK dieet, Vahemere dieet, GVKV ja veganlus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid ning väljastatavad dokumendid:

Nõutav on osavõtt õppetööst vähemalt 75% ulatuses. Situatsioonülesannete lahendamine,videoanalüüs. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Õppematerjalid

 • Õppejõudude poolt jagatud konspektid;
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus leiduv erialane kirjandus.

Koolitajad

Külli Holsting - Toitumisterapeut, Medicare Eriarstid OÜ toitumisnõustaja
Katrin Tint  - Tartu Ülikool, psühholoogia. Psühholoog asutuses Ambromed. Õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
Katrin Laikoja – Eesti Põllumajandusülikool. Toiduhügieeni osakonna lektor, Eesti Maaülikool
Hanna-Liis Lepp – Kliinilise toitumise spetsialist, arst, Ida-Tallinna Keskhaigla
Mari Reinik – Tartu Ülikool, keemiaosakond, doktorantuur. Labori juhataja, Terviseamet
Kristel Ehala-Aleksejeva - Tartu Ülikooli arstiteaduskond, doktoriõpe reproduktiivmeditsiinis. Arst.
Ivi Vaher – Tartu Ülikool, Liikumis- ja sporditeadused (MA). Füsioteraapia eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ester Jaansoo – Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Rakenduskõrgharidus (tervisekaitse spetsialist), Tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kristi Vahur – Tartu Ülikool, Rahvatervis (MA). Tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Helen Udras –  Tartu Ülikool, Filosoofiadoktor (mikrobiloogia). Tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Inga Ploomipuu – Tartu Ülikool, MSc keemias, keemiahariduse erialal. Tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sirje Sammul – Tartu Ülikool, Rahvatervis (MA). Õe eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Janika Pael – Tartu Ülikool, Terviseteadus (MA). Õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Mai Treial –  MSc proviisor. Õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Maarja Randväli - Diabeediõde, MTÜ Diabeedispetsialistid
Aive Antson - Eesti Tsöliaakia Selts, juhatuse esimees