Praktikajuhendajate koolitus – õppepraktika tulemuslik juhendamine

Toimumiskuupäev: 28. sept 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: praktikajuhendajad praktikabaasist
Hind: 90
Maht: 12 akadeemilist tundi
Kohti: 0 (Kokku: 20)

Praktikajuhendajate koolitus – õppepraktika tulemuslik juhendamine

Koolituse osalenud praktikajuhendaja saab süvendatud teadmised praktika Koolitusele ootame praktikajuhendajaid kõrgkoolist ja erinevatest praktikabaasidest, kes on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lepingulised partnerid.

Koolituse eesmärk on anda õppijale töövahendid õppepraktika edukaks planeerimiseks.

Õppemeetodid: Tõhustatud loeng e-toega – koolitus viiakse läbi kas auditoorselt või veebipõhiselt vastavalt vajadusele. Toimub arutelu, praktilised tegevused, grupitöö ja iseseisev töö.
Õppekavarühm: Isikuareng

Õpiväljundid:
koolituse läbinu:

oskab praktika alguses õppepraktikat sisse juhatada;
oskab küsida olulisi küsimusi ja planeerida praktikat koos juhendatavaga;
oskab praktika alguses planeerida hindamist ja tagasiside andmist – selle aega, meetodeid ja antava tagasiside sisu;
oskab tagab parema ajakasutuse;
oskab integreerida praktika juhendamist igapäeva töösse.

Teemad:

Sissejuhatav iseseisev töö – enne koolitusele tulemist (3 akadeemilist tund)
Missugune on minu kogemus praktika juhendamiseks vajaliku info saamise/jagamisega

Auditoorse töö teemad ja lühikirjeldus  (9 akadeemilist tundi)
Praktikandi vastuvõtt praktikabaasis – 3 akadeemilist tundi
Koostöö planeerimine koos praktikandiga lähtuvalt õpiväljunditest - 3 akadeemilist tundi
Tagasisidestamise planeerimine ja meetodite valik - 3 akadeemilist tundi

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Mitteeristav hindamine, individuaalse töö ja rühmatööde esitlus, arutelu, analüüs. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Kaasaegne, hästi varustatud õppeklass.

Koolitaja

Anne Vahtramäe, MD, MSc, õppejõud-lektor.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Anne Vahtramäe

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code