Praktikajuhendajate jätkukoolitus

Alguskuupäev: 14. nov 2023
Lõppkuupäev: 27. nov 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: praktikajuhendajad praktikabaasis, kes on läbinud praktikajuhendajate baaskoolituse
Hind: 120
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 20 (Kokku: 20)

Praktikajuhendajate jätkukoolitus

Koolituse osalenud praktikajuhendaja saab süvendatud teadmised praktika tagasisidestamisest ja hindamiskriteeriumitest ning on jätkusuutlik. Jätkukursuse läbinud oskavad olla ka mentorid praktikajuhendajatele haiglates, lõputööde juhendajad, lõputööde retsenseerijad.

Koolitusele on oodatud praktikajuhendajad praktikabaasist, kes on läbinud praktikajuhendajate baaskoolituse.

Nõuded õpingute alustamiseks: kogemus praktikajuhendamisest ja/või soov olla praktikajuhendaja

Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: loeng, seminar, iseseisev töö, grupitöö

Teemad

Auditoorne töö (20 akadeemilist tundi)

tagasiside ja hindamise tähtsus
hindamismeetodi valik lähtuvalt väljundist
hindamiskriteeriumid
praktikajuhendaja rollid ja vastutus
juhendaja eneserefleksioon                        

Iseseisev töö (32 akadeemilist tundi)

iseseisev praktikaväljundi ja hindamiskriteeriumite sõnastamine ning nendest lähtuva tagasiside andmine praktikandile.

Õpiväljundid

mõistab õppepraktika tagasisidestamise ja hindamise protsessi ja tähtsust;
mõistab hindamiseks kasutatavaid kriteeriume ja meetodeid ning juhendaja eneseanalüüsi olulisust.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Osalemine auditoorses õppetöös, iseseisvate tööde teostamine ja osalemine aruteludes. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Kaasaegne, hästi varustatud õppeklass.

Koolitaja

Anne Vahtramäe, MD, MSc, õppejõud-lektor.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Anne Vahtramäe

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code