Kuidas mõista ennast ja teisi

Toimumiskuupäev: 13. juuni 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised
Hind: 80
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Kuidas mõista ennast ja teisi

Koolituse eesmärk - kuidas aru saada endast ja mõista teist inimest enda kõrval. Anda ülevaade ühest süsteemist, mis aitab  aru saada inimestest ja nende käitumisest.

Koolitusele ootame kõiki, kellele antud teema huvi pakub.


Õppekavarühm: Isikuareng
Õppemeetodid: loenguline osa, diskussioon, individuaalsed harjutused, arutelu

Teemad

Auditoorne töö (6 akadeemilist tund)

inimeste erinevaid hoiakuid
T.Eriksoni käitumistüüpide süsteem
erinevaid kehakeele märgid
aktiivne kuulamine
tagasiside andmine erinevatele inimestele tema käitumisel kohaselt

Praktiline töö (2 akadeemilist tund)
Suhtlemise test
Enesehinnangu test
Harjutused käitumistüüpidele vastavalt

Iseseisev töö (1 akadeemilist tund)
Test - omandatud materjali kohta


Õpiväljundid

Saab aru erinevatest käitumistüüpidest T.Eriksoni süsteemi kasutades
Oskab erista inimeste erinevaid hoiakuid
Teab erinevaid kehakeele märke
Teab mida tähendab aktiivne kuulamine
Oskab anda tagasisidet erinevatele inimestele tema käitumisel kohaselt.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses, testi sooritamine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Kontaktõpe toimub hästi varustatud klassiruumis.

Koolitaja

Nele Kalf aastast 2013 koolitaja, meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, konfliktid, motivatsiooni teemadel. Psühholoogiline nõustaja aastast 2016. Rehabilitatsiooni meeskondade psühholoog/ kogemusnõustaja. Andragoogika MA ja 2022 alustas Tartu Tervishoiu Kõrgoolis õpetamist.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Nele Kalf