Abivahendid ja võimalused surveprobleemide lahendamiseks labajalgadel

Toimumiskuupäev: 11. jaan 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid
Hind: 95
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 10 (Kokku: 16)

Abivahendid ja võimalused surveprobleemide lahendamiseks labajalgadel

Koolituse eesmärk on luua teadmised labajala anatoomiast, füsioloogiast ja biomehhaanikast; Luua teadmised labajala muutuste ja surveprobleemide hindamiseks ja leevendamiseks. Õpetada valmistama ja paigaldama labajalale abivahendeid lähtudes jalalaba ja naha olukorrast ja biomehhaanika põhimõtetest. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused labajala surveprobleemide lahendamiseks isevalmistatavate või käsimüügi abivahendite abil.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid  (jalaspetsialist, kosmeetik, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

jalalaba ja naha etioloogia ja patofüsioloogia;
biomehhaanika põhimõtted labajala seisukohast;
labajala muutustega seotud naha probleemide hindamine ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
käsitsi valmistatavate abivahendite ja materjalide tutvustus;
käsimüügis saadaolevate abivahendite tutvustus;
abivahendite kasutamine surve tagajärjel tekkinud probleemide leevendamiseks.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

abivahendite valmistamine vastavalt labajala probleemile;
käsimüügis saadavalolevate abivahendite valik ja paigaldamise põhimõtted;
abivahendite kasutamine ja paigaldamine erinevate probleemide puhul;
kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

Õpiväljundid

tunneb jalalaba ehitust;
teab labajala etioloogiat ja patofüsioloogiat;
teab labajalgadega seotud probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
oskab hinnata ja lahendada labajala probleeme biomehhaanika põhimõtetest lähtuvalt;
oskab kasutada abivahendeid leevendamaks surve tagajärjel tekkinud probleeme.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses, praktiliste harjutuste läbitegemine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code