Laste vastu suunatud vägivald

Toimumiskuupäev: 05. okt 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: lastearstid, meditsiiniõed (sh pereõed), lasteaia- ja kooliõpetajad jpt
Hind: 180
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Laste vastu suunatud vägivald

Koolitusele on oodatud lastega kokku puutuvate elukutsete esindajad: lastearstid, meditsiiniõed (sh pereõed), lasteaia- ja kooliõpetajad, lasteasutuste juhid, laste tugipersonal (eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid jt), lapsehoidjad jt lastehoiu töötajad, lastelaagrite ja -maleva juhendajad; lastekaitse töötajad, sotsiaaltöötajad; noorsoopolitseinikud; treenerid, huviringide juhendajad.


Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Teemad

Auditoorse töö  teemad  (8 akadeemilist tundi)

Laste vastu suunatud vägivald: riskirühmad; vägivalla liigid; kuidas ära tunda (märgid), otsesed ja kaudsed tagajärjed; laste reaktsioonid; suitsidaalne laps.
Millal on vaja abi/sekkumist, kuidas aidata.
Lähisuhte vägivald, kaassõltuvus (sh lapse vaates).
Mynchauseni sündroom, raputatud lapse sündroom.
Profiilid: ärakasutaja- ja ärakasutatud lapse pere profiil, pedofiili profiil.


Õpiväljundid

toetab tingimusteta hädasolevat last sõltumata lapse mure põhjusest;
hindab lapse olukorda selles vaates, millal on vaja akuutset sekkumist ja tegutseb vastavalt olukorrale ning vajadusel koos spetsialistidega;
omab ülevaadet laste vastu suunatud vägivalla liikidest ning teab, millised võivad olla  ohumärgid haiget saanud lapse käitumises erinevatest vägivallaaktidest tingituna;
mõistab laste vastu suunatud vägivalla tagajärgi lapsele ning annab oma parima lapse aitamiseks.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolituse läbimise eelduseks on 100% osavõtt auditoorsest õppetööst ja koolituspäeva lõpus lõputesti sooritamine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub hästivarustatud praktikaklassis, kus on olemas koolituse läbiviimiseks kõik vajalik. Õppekeskkond on kaasaegne ja toetab õppija arengut ning õpiväljundite saavutamist.

Koolitaja

Ülle Riisalo
Suitsiidide ennetamise eesmärgil loodud Eluliini üks asutajatest ja pikaaegne juhataja; koolitaja ja õppejõud. Töötanud nii jõustruktuurides kui päästevaldkonnas kriisipsühholoogina, erinevates asutustes viinud läbi õnnetuse- ja surmajuhtumite järgseid olukorra analüüse ja ennetustegevusi. Baasharidus laste psühholoogia valdkonnas, 2019 läbitud lastekaitse MA õppekava. Töötanud nii probleemse käitumise-, ärakasutatud- kui ka erivajadusega laste ja nende peredega, sh varjupaikades. Käesoleval hetkel tegev psüühikahäiretega inimeste toetamisega (erihoolekandeteenused).

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Ülle Riisalo