Raske ja sügava dementsusega inimese elukvaliteedi toetamine

Toimumiskuupäev: 22. aug 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: õed, hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, omastehooldajad
Hind: 85
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Raske ja sügava dementsusega inimese elukvaliteedi toetamine

Koolituse eesmärk on dementsusega inimestega töötavate spetsialistide (õed, hooldustöötajad ja tegevusjuhendajad) ning omastehooldajate teadmiste ja oskuste arendamine toetamaks kaugelearenenud dementsusega inimeste elukvaliteeti.

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelu, diskussioon

Teemad

Auditoorne töö (8 akadeemilist tund)

Dementsuse raskusastmed. Kognitsiooni langusest ja kaasuvatest probleemidest tekkivad riskid – kehalised, vaimsed, sotsiaal-majanduslikud ja hingelised.
Keskkonna kohandamise üldpõhimõtted. Miljööteraapilised võtted. Sensoorne stimulatsioon, muusika kasutamine.
Validatsioonteraapia – põhimõtted ja tehnikad.
Dementsusega inimeste elu lõpu hooldus. Palliatiivne ravi ja dementsus. Alzheimeri tõve ravijuhendi soovitused dementsusega inimeste elu lõpu hoolduseks.

Õpiväljundid

Teab dementsusega kaasnevaid riske.
Teab dementsusega inimeste elu lõpu hoolduse põhimõtteid.
Oskab kasutada kaugelearenenud dementsusega inimestele sobivaid keskkonna kohandamise võtteid ja validatsiooniteraapia tehnikaid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Kontaktõpe toimub hästi varustatud klassiruumis ja geriaatria õppeklassis..

Koolitaja

Janika Pael, MSc, psühhiaatriaõde, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Janika Pael