Immuniseerimisalane baaskoolitus

Alguskuupäev: 17. aug 2023
Lõppkuupäev: 18. aug 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: töötavad õed
Hind: 130
Maht: 32 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 5 (Kokku: 30)

Immuniseerimislane baaskoolitus

Õppekavarühm: ISCED 0913 õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: loeng, seminar ja koolituse eelselt iseseisev töö

Teemad

Auditoorne töö (17 akadeemilist tundi)

-Immuniseerimisalane olukord Eestis. Hoiakud ja müüdid vaktsineerimise suhtes.
-Immuniseerimise mõiste. Immuunsuse mõiste, liigid ja immuunsuse kujunemine.Vaktsiinide liigid.

-Vaktsineerimise põhimõtted lastel, täiskasvanutel ja vanemaealistele inimestele (vaktsiinide manustamise tehnika, ajastamine, intervallid, vastunäidustused, kõrvaltoimed). Anafülaktiline reaktsioon ja selle ravi.
-Immuniseerimiskava ja vaktsineerimine immuniseerimiskavas vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu. Immuniseerimiskava rakendusjuhis.
-Vaktsiinvälditavad nakkushaigused (olemus, esinemise trendid, vaktsineerimisega hõlmatus, vaktsiinud, vaktsineerimine).
-Vaktsineerimisalane õiguskord Eestis (vaktsineerimise läbiviimine, registreerimine, aruandlus, järelvalve) Külmahela nõuded, kasutamiskõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine.
-Immuniseerimiskava välised enamlevinud vaktsiinid ja vaktsineerimine. Reisivaktsineerimine.
Kommunikatsioonialased nõuanded vaktsineerijale. Vaktsineerimisvastased liikumised Eestis ja mujal maailmas. Vaktsineerimistest keeldumine.


Iseseisev töö (15 akadeemilist tundi)

Kursus sisaldab iseseisva tööna materjalide põhjal (enne auditoorsele õppetööle tulekut) kolme ülesannet, mis saadetakse personaalselt.

Õpiväljundid

-teab vaktsiin-välditavaid nakkushaiguste hetkeolukorda, esinemist ning vaktsineerimisega hõlmatust, erinevaid vaktsiinide liike ning mõistab immuunsuse kujunemise mehhanismi;
-mõistab vaktsineerimisalast õiguskorda Eestis, teab vaktsineerimise põhimõtteid, tunneb immuniseerimiskava ning oskab leida infot immuniseerimiskava rakendusjuhisest;
-omab ülevaadet immuniseerimiskava välistest vaktsiinidest, reisivaktsiinidest ning riskirühmadesse kuuluvate isikute vaktsineerimistest;
-on teadlik kommunikatsioonialastest nõuannetest ning omab asjakohast teavet ja oskusi patsiendi nõustamiseks immuniseerimise osas.

Kursuse positiivse soorituse korral saab osaleja tunnistuse vastava õppekava alusel, mis on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi immuunprofülaktika ekspertkomisjoni poolt ning vastab immuniseerimisalase baaskursuse nõuetele.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Õpiväljundite saavutamise hindamine toimub 2. päeva lõpul kirjaliku valikvastustega testi sooritamisega. Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Koolitaja

Sirje Sammul, RN, MSc, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-lektor.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Sirje Sammul

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code