Imikute ja väikelaste arenguliste oskuste hindamine

Toimumiskuupäev: 16. juuni 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid
Hind: 90
Maht: 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Veebikeskkond
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Imikute ja väikelaste arenguliste oskuste hindamine

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad imikute ja väikelaste arengu hindamise ja teraapiaalaste soovitustega.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, funktsionaalse anatoomia, füsioloogia, kinesioloogia, biomehhaanika alased teadmised, peamiste lastehaiguste sümptomite ja haiguspatoloogia tundmine.

 

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised lapse arengu füsioloogilistest ja sensomotoorsetest eripäradest ning laste liigutusliku soorituse kvaliteedist, teadmised normaalarengu ja liigutusliku soorituse variatsioonide ning patoloogilistest liikumismustrite eristamisest. Teab lapse normaalarengu hindamise põhimõtteid ja enimkasutatavaid hindamismeetodeid.

 

Õppemeetodid: loeng, virtuaalselt juhendatud praktiline seminar
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

 

Õpiväljundid:

Tunneb lapse motoorse kontrolli mehhanisme
Tunneb lapse sensoorse süsteemi komponente
Tunneb lapse motoorseid arengulisi etappe vanuses 1 kuu kuni 6 aastat
Tunneb imiku ja väikelapse senso-motoorse arengu hindamise põhilisi instrumente 
Tunneb väikelapse arengu spetsialistide spetsiifikat ja oskab soovitada arengut toetavaid teenuseid
Oskab ära tunda nn „punaseid lippe“ lapse arenguhäirena
Oskab eristada normaalarengu variatsioone ja patoloogilist arengut
Oskab anda soovitusi arenguhäiretega lapse tugivõrgustiku liikmetele

Täienduskoolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid:

Lapse psühhomotoorse arengu etapid- kuidas jälgida olulist

Lapseea peamised sensomotoorsed häired- kuidas otsustada

Patoloogilise ja normvariatsioonide eristamine arengus

Tegutsemispiirangute põhine hindamine (RFK)

Põhilised hindamisinstrumendid, nende kasutamine

Teraapianäiteid arenguhäirete vähendamiseks/ alandamiseks

 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Koolituse läbimise eelduseks on koolitusel osalemine ning juhendamisel antud nõuannetearvestamine läbi tagasisidestamise. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistus, mitte saavutanule tõend.

 

Koolitaja:

Hille Maas, omab kaasajastatud tõenduspõhiseid teadmisi rahvusvaheliselt teaduskonverentidelt ja ravimijuhenditest lapse arengu hindamise ja toetamise alal.

 

REGISTREERIMINE

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas