Klassikalise massaaži baaskursus

Alguskuupäev: 05. juuni 2023
Lõppkuupäev: 14. juuni 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised
Hind: 200
Maht: 40 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 8 (Kokku: 16)

Klassikalise massaaži algkursus

Koolituse eesmärk on anda ülevaade klassikalise massaaži tegemise teooriast ning õpetada massaaži põhivõtete rakendamist. Tegu on algkursusega, millest saadus algteadmised ja oskused ei võimalda alustada tööd massöörina.
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel õpitakse massaaži tegema teineteise peal, seega koolitusel osalemise eelduseks on valmisolek olla masseeritav. Vajadusel konsulteeri perearstiga. Kasuks tulevad teadmised anatoomiast.

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: loeng e-toega, arutelu/diskussioon, demonstratsioon ning praktiline harjutamine.

Teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Klassikalise massaaži toimemehhanismid, näidustused ja vastunäidustused;
Hügieeni- ja ohutusnõuded (sh massööri asendid jm);
Masseeritava hindamine;
Massaaživõtete iseloomustus ning toime.

Praktiline töö (26 akadeemilist tundi)

Anatoomia praktiline osa – lihaste anatoomia, palpatsioon. Teooria seostamine praktikaga;
Massaažilaua ettevalmistus – vajalikud vahendid laua ettevalmistamiseks;
Kliendi asend massaažilaual – võimalikud kliendi asendid, nende kohandamine;
Klassikalise massaaži võtete praktiseerimine (võteterühmade kaupa);
Tuhara-, selja- ja kaelamassaaži praktiseerimine;
Ülajäseme massaaži praktiseerimine;
Alajäseme massaaži praktiseerimine;
Üldmassaaži praktiseerimine.

Iseseisev töö (10 akadeemilist tundi)

Koolituse materjali iseseisev läbitöötamine, sh lihaste anatoomia.

Õpiväljundid

Teab klassikalise massaaži olemust, toimemehhanisme, mõju ning vastunäidustusi;
Tunneb ning jälgib massaaži läbiviimiseks vajalikke hügieeni ning ohutusnõudeid;
Valdab enamkasutatavaid klassikalise massaaži võtteid, teab nende toimet ning kasutab neid eesmärgipäraselt keha erinevate segmentide masseerimise (selg, tuhar, kael, üla-ning alajäse).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

60-80 minutilise klassikalise massaaži teostamine ning heal tasemel teoreetilistele küsimustele vastamine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Massaažiklass, kus on õppetöö läbiviimiseks olemas kõik vajalikud vahendid: statsionaarsed massaažilauad, kattepaber, massaažiõlid, rätikud.

Koolituse toimumise ajad:

5.06.2023 kell 10.00-16.00
6.06.2023 kell 10.00-16.00
7.06.2023 kell 10.00-16.00
13.06.2023 kell 10.00-16.00
14.06.2023 kell 10.00-16.00

 

Koolitaja

Laura Lannusalu, lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava 2021. aastal ning omab massöör tase 5 kutsetunnistust. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava õpetaja (õpetatavad teemad: klassikaline massaaži, lümfimassaaž, ravimassaaž toetavad meetodid, lastemassaaž, spordimassaaž, kliendi seisundi hindamine).

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Laura Lannusalu

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code