Sissekasvanud küüs ja selle tamponeerimise võimalused

Toimumiskuupäev: 07. juuni 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (kosmeetik, küünetehnik)
Hind: 105
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Sissekasvanud küüs ja selle tamponeerimise võimalused

Koolituse eesmärk on luua teadmised sissekasvanud küüneplaadi muutuste hindamiseks, ära tundmiseks ja nende korrigeerimise võtetest, valides võtted vastavalt probleemile. Luua teadmised ja oskused korrigeerida, puhastada, lõigata ja töödelda sissekasvanud küüneplaati vastavalt probleemi iseloomule ja lähtudes küüne olukorrast. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised sissekasvanud küüne küünevallide haavaravi ja tamponeerimise teostamiseks ja abivahendite kasutamiseks erinevate küüneprobleemide ja deformatsioonide leevendamiseks.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid  (kosmeetik, küünetehnik).
Nõuded õpingute alustamiseks: varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

naha ja küüne etioloogia ja patofüsioloogia;
jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted; sissekasvanud küüne tekkepõhjused ning leevendamise meetodid;
sissekasvanud küüne puhul rakendatavad haavaravi ja tamponeerimise põhimõtted lähtudes selle tekkepõhjustest;
küünevallide töötlemine ja tamponeerimine vastavalt probleemi iseloomule;
sissekasvanud küüne probleemi ja selle tagajärjel tekkinud tüsistuste leevendamine kasutades abivahendeid;
kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

instrumentide valik ja käsitlemine;
haavaravitoodete valik ja haavahoolduse teostamine;
tamponeerimismaterjalide valik ja nende paigaldamise tehnikad;
sissekasvanud küüne hooldus;
küünevallide töötlus ja hooldus;
abivahendite kasutamine.

Õpiväljundid

tunneb küünte ja naha ehitust;
teab jalalaba etioloogiat ja patofüsioloogiat;
teab sissekasvanud küüne tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid;
oskab töödelda ja tamponeerida küünevalle vastavalt probleemi iseloomule;
oskab leevendada sissekasvanud küüne probleemi ja selle tagajärjel tekkinud tüsistusi kasutades abivahendeid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses, praktiliste harjutuste läbitegemine. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering