Haavaravi põhimõtted ja selle teostamine jalgadel

Toimumiskuupäev: 23. mai 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (kosmeetik, küünetehnik)
Hind: 105
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 13 (Kokku: 15)

Haavaravi põhimõtted ja selle teostamine jalgadel

Koolituse eesmärk on luua teadmised küüneplaadi muutuste hindamiseks, ära tundmiseks (sh sissekasvanud küüs) ja nende korrigeerimise võtetest, valides võtted vastavalt probleemile. Luua teadmised ja oskused puhastada, lõigata ja töödelda muutustega küüneplaati vastavalt probleemi iseloomule. Õpetada korrigeerima erinevate probleemidega (sh sissekasvanud küüs) küüneplaate, lähtudes küüne olukorrast. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised küünevallide haavaravi ja tamponeerimise teostamiseks (sh sissekasvanud küüne puhul) ja abivahendite kasutamiseks erinevate küüneprobleemide ja deformatsioonide leevendamiseks. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised ortoneksiast ja küüneplaadile erinevate passiiv- ja tõmbeklambrite paigaldamisest.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid  (kosmeetik, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

tänapäevase haavaravi põhimõtted;
a- ja antiseptika põhimõtted haavahoolduses;
jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted;
naha ja küüne etioloogia ja patofüsioloogia;
biomehhaanika põhitõed haavahoolduse seisukohast;
erinevate haavahoolduse materjale tutvustus ja kasutamine vastavalt probleemi iseloomule;
erinevate haavahoolduse materjalide kasutamise võimalus sissekasvanud küüne leevendamisel ja tamponeerimisel;
abivahendite kasutamine haavade paranemisprotsesside soodustamiseks.
kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

instrumentide valik ja käsitlemine;
haavahooldusvahendite kasutamine;
haavaravitoodete valik ja haavahoolduse teostamine;
tamponeerimismaterjalide valik ja nende paigaldamise tehnikad;
sissekasvanud küüne hooldus;
küünevallide töötlus ja hooldus;
abivahendite kasutamine.

Õpiväljundid

teab jalalaba, naha ja küünte ehitust, etioloogiat ja patofüsioloogiat;
teab tänapäevase haavaravi põhimõtteid ja meetodeid;
teab biomehhaanika põhitõdesid haavahoolduse seisukohast;
oskab kasutada biomehhaanika põhimõtteid haavahoolduses;
oskab kasutada erinevaid haavahoolduse materjale vastavalt probleemi iseloomule;
oskab kasutada abivahendeid haavade paranemisprotsesside soodustamiseks.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code