Jalahooldus koduteenusena

Toimumiskuupäev: 16. mai 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (kosmeetik, küünetehnik)
Hind: 100
Maht: 9 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 13 (Kokku: 15)

Jalahooldus koduteenusena

Koolituse eesmärk on luua teadmised jalahoolduse teostamiseks kliendi/patsiendi kodus. Anda teadmised koduse/mobiilse jalahoolduse teostamise ja läbiviimise eripäradest a- ja antiseptika ning isikukaitsevahendite kasutamise seisukohast. Anda teadmised instrumentide, aparatuuri, töövahendite, ühekordsete tarvikute jms pakkimise ja transportimise võimalustest. Luua teadmised ja oskused kodustes oludes teostatava jalahoolduse teostamisest ergonoomika seisukohast. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised jala hindamisest, jala- ja nahahoolduse teostamisest ja abivahendite kasutamisest kodustes tingimustes. Anda teoreetilised ja praktilised teadmised kliendile/patsiendile koduse nõustamise ja soovituste jagamise osas.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid  (kosmeetik, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta. Varasemad teadmised ja oskused pediküüriaparaadi kasutamise kohta tulevad kasuks.

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

a- ja antiseptika põhimõtted koduhoolduses;
koduseks jalahoolduseks vajalikud instrumendid ja aparatuur;
koduseks jalahoolduseks vajalike vahendite pakkimise ja transportimise võimalused;
koduse jalahoolduse teostamine arvestades ergonoomika põhimõtteid;
jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted;
abivahendite kasutamine koduses jalahoolduses;.
kliendi/patsiendi nõustamise ja juhendamine edasise soovitusliku järelhoolduse osas.

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

instrumentide ja aparatuuri valik ja käsitlemine;
transpordiks vajaliku inventari valik ja käsitlemine;
koduteenuseks vajalike tarvikute pakkimise põhimõtted ja teostamine;
näidis koduse jalahoolduse simulatsioon;
kliendile/patsiendile soovitatavad abivahendid ja edasise järelhoolduse soovitamine.

Õpiväljundid

teab a- ja antiseptika põhimõtteid;
teab ja oskab kasutada koduseks jalahoolduseks vajalikke instrumente ja aparatuuri;
teab jalalaba, naha ja küünte ehitust, etioloogiat ja patofüsioloogiat;
teab ergonoomika põhimõtteid ja meetodeid jalahoolduse teostamisel;
oskab teostada jalahooldust kodustes oludes;
oskab nõustada ja juhendada klienti/patsienti soovitusliku järelhoolduse osas.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Erika Gering

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code