NDT/ Bobath kontseptsiooni rakendamine lastega

Toimumiskuupäev: 26. mai 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid
Hind: 95
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 3 (Kokku: 15)

NDT/ Bobath kontseptsiooni rakendamine lastega

 

Koolituse sihtgrupiks füsioterapeudid, tegevusterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad neuroloogilistest haigustest põhjustatud funktsionaalsete häirete ja tegutsemispiirangutega.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalikud kinesioloogia, biomehhaanika, motoorse juhtimise alased teadmised, peamiste laste liikumise valdkonna funktsioonihäirete tundmine, laste kesknärvisüsteemi kahjustusest põhjustatud motoorika häirete neuroloogiliste haigusseisundite (tserebraalaparalüüs) kliinilise väljenduse tundmine.

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised hierarhiliste motoorse kontrolli  ja neuromuskulaarse fasiliteerimise kontseptsioonide sisust ning rakendusest laste haigusseisundite korral, omandada neuroplastilisuse baasil terapeutilised võtted neuroloogilise lapspatsiendi fasiliteerimise/ inhibeerimise juures, kinnistada funktsionaalsete tegevuste analüüsimise oskus ning vastavate fasiliteerimisvõtete sobitamine tegutsemispiirangutega.
 

Õppemeetodid: loeng, praktika, seminar
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

 

Õpiväljundid:
tunneb põhiliikumise ja põhiasendite motoorseid eeldusi ning komponente,
tunneb patoloogiliste liikumismustrite komponente,
tunneb fasiliteerimise/ inhibeerimise kontseptsiooni põhimõisteid,
tunneb fasiliteerimise (mobiliseerimise) hulga, koha ja mahu vajadust;
oskab ära tunda põhiliikumise ja põhiasendite patoloogilised komponendid;
oskab valida patsiendile/ kliendile sobivaid NDT/ Bobath kontseptsioonis kasutatavaid tehnikaid; 
oskab teostada sobivaid fasiliteerimisvõtteid  lokalisatsiooni, suunade ning intensiivsuse alusel;
oskab saavutada fasiliteerimise/ inhibeerimise  abil efektiivseid lihastoonuse ning liigutusmustrite muutusi;

oskab valida asjakohase fasiliteerimise tehnika vastavalt funktsionaalsetele häiretele ning objektiivsetele hindamistulemustele.

Teemad:

Motoorse kontrolli mudel NDT kontseptsioonis ja  selle rakendamine kliinilises praktikas

Laste funktsionaalsete häirete hindamine, teraapiaplaani koostamine

Laste neuromuskulaarse fasiliteerimise sisu ja liigid

Patsiendi/ kliendi vaatlus, hindamine, teraapiaplaani koostamine

Patsiendi teraapiavõtete valik ja teostamine

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Hästi varustatud praktikaklass, kus on olemas kõik vajalik õpiväljundite saavutamiseks.

 

Koolitaja:

Hille Maas, omab rahvusvahelist sertifikaati NDT/ Bobath teraapias.

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Koolituse läbimise eelduseks on praktiliste tööülesannete täitmine koolituse kestel ning

juhendamisel antud nõuannete arvestamine läbi praktilise soorituse

tagasisidestamise.Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistus, mitte saavutanule tõend.

 

REGISTREERIMINE
Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code