Esmaabi väljaõppe koolitus

Alguskuupäev: 24. apr 2023
Lõppkuupäev: 25. apr 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised, töökoha esmaabiandjad
Hind: 75
Maht: 16 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 8 (Kokku: 15)

Esmaabi väljaõppe koolitus

Koolituse eesmärk on anda osalejale põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tunnevad, et vajavad esmaabi alaseid teadmisi ja oskusi. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr. 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses.

16 tunnine koolitus sisaldab 12 akadeemilist tundi teoreetilist ja 3 akadeemilist tundi praktilist õppust. Üks tund on teadmiste kontrolliks.

Õppekavarühm: Töötervishoid ja kaitse
Õppemeetodid: loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (12 akadeemilist tundi)

Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika
Elustamine õnnetuste ja eluohtlike haiguslike seisundite korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Esmaabi südameinfarkti, ajuinsuldi, diabeedi, krambihoo korral

Praktiline töö  (4 akadeemilist tundi)

Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse
Esmaabis kasutatavad sidumisviisid
Verejooksu peatamine. Kolmnurkrätiku kasutamine. Harjutamine paarikaupa juhendamisel
Esmaabivahendite kasutamine

NB! Õppemetoodikas kasutatakse erinevaid mannekeene ja mulaaže. Soovitav sportlik riietus!

Õpiväljundid

oskab mõõta ja kontrollida elulisi näitajaid esmaabi situatsioonis;
oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;
oskab hinnata esmaabi vajadust erinevates olukordades;
teab õnnetuste ja ägedate haigushoogude korral organismis toimuvaid muutusi;
on võimeline osutama esmaabi traumade ja ägedate haigushoogude korral kasutades käepäraseid vahendeid;
omab teoreetilisi ja praktilisi oskusi mittekahjustava esmaabi andmiseks;
oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule;
oskab anda esmaabi luumurdude korral;
oskab käsitleda haavu ja verejookse;
oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;
oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses, praktiliste ülesannete sooritamine, teoreetiliste teadmiste kontrolli läbimine. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Hästi varustatud õppeklass, kus on olemas kõik õpiväljundite saavutamiseks.

Koolitaja

Kehtiva litsentsiga spetsialistid esmaabi koolituste valdkonnas.

Esmaabiõpetaja-praktik Tatjana Jušinski Punase Risti litsents, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
Esmaabiõpetaja-praktik Taimi Taimalu Punase Risti litsents, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
Esmaabiõpetaja-praktik Maire Aruots Punase Risti litsents , Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
Esmaabiõpetaja-praktik Svetlana Kalmaznina Punase Risti litsents , Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Svetlana Kalmaznina

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code