Laste kõnnianalüüs – kuidas ja miks?

Toimumiskuupäev: 25. aug 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, taastusarstid, massaažiterapeudid, õed, podoloogid
Hind: 95
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 5 (Kokku: 15)

Laste kõnnianalüüs – kuidas ja miks?

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised neuroloogilise haiguse ja/või lihas-skeleti häiretega lapse kõnnihäiretest motoorsest ja sensoorsest aspektist, arendada normaalsete kriteeriumitega kõnnimustri võrdleva analüüsi oskust häirunud kõnnimustri kriteeriumitega patsiendil/ kliendil, pakkuda võimalust praktiliseks laste kõnni hindamiseks kliinilises keskkonnas, kui terapeudil ei ole võimalust kasutada igapäevaselt kõrgtehnoloogilise kõnnianalüüsi süsteeme.

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid,  taastusarstid, massaažiterapeudid, kelle erialane valdkond on seotud laste kõnnihäirete hindamisega, teraapia planeerimise ja teostamisega, abiahendite soovitamisega ja teraapiatulemuste hindamisega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, kinesioloogia, biomehhaanika ning motoorika juhtimise alased teadmised. Osaleja tunneb peamisi neuro-sensoorsete häirete tekkepõhjuseid, laste kõnnimustrit mõjutavaid lihas-skeletisüsteemi haigusseisundeid ning lapseea kõnnihäireid kompenseerivate abivahendite määramise põhimõtteid.

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: Loeng, praktika, seminar

Teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Funktsioonihäired neuro-sensoorsete kõnnihäiretega lastel (RFK põhine), häirete profiili koostamine
Hemipleegilise ja dipleegilise kõnni tekkepõhjused ja väljendus
Atetoidse ja ataktilise kõnni tekkepõhjused ja väljendus
Kõnnihäirete hindamise instrumentide põhimõtted ja rakendamine

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)
Videovaatlus erinevate kõnnihäiretega lastel
Kõnnihäirete teraapiavideote analüüs
Hindamisinstrumendi kasutamine praktilises teraapias
Kõnnihäireid kompenseerivad abivahendid

Iseseisv töö (2 akadeemilist tundi)

Videoanalüüs kõnnihäirete määramise osas, terapeutiliste eesmärkide ja vahendite planeerimine. 

Õpiväljundid

Tunneb kõnnifunktsiooni motoorseid eeldusi ning komponente;
Tunneb patoloogilise kõnnifunktsiooni komponente;

Tunneb kõnnihäirete praktilisi hindamisvahendeid;
tunneb neuromotoorsete ja sensoorsete kõnnihäireid kompenseerivate abivahendite kategooriaid;
Oskab analüüsida kõnni komponente;
Oskab hinnata neuromotoorsete ja sensoorsete kõnnihäirete väljendusi;
Oskab hinnata ja soovitada kõnnihäirete kompenseerimise abivahendeid;
Oskab hinnata ja planeerida kõnnihäirete teraapiat;
Oskab teostada sobivaid fasiliteerimisvõtteid  kõnnihäirete puhul. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Koolituse läbimise eelduseks on praktiliste tööülesannete täitmine koolituse kestel ning juhendamisel antud nõuannete arvestamine läbi praktilise soorituse tagasisidestamise.Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Hästi varustatud õppeklass, kus on olemas kõik vajaminev õpiväljundite saavutamiseks.

Koolitaja

Hille Maas,  omab füsioterapeudi ja abivahendi spetsialisti kutsetunnistuses kirjeldatud kompetentse.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code