Õed tagasi tervishoidu

Alguskuupäev: 19. jaan 2023
Lõppkuupäev: 19. juuni 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: õed, ämmaemandad, velskrid
Hind: -
Maht: 780
Kohti: Registreerumine on lõppenud!

Olete oodatud projektipõhisele õppele "Õed tagasi tervishoidu"! 

„Õed tagasi tervishoidu“ on mõeldud järgmistele sihtgruppidele:

 • Eestis õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate registrisse;
 • Tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.

Eesmärk on võimaldada erialaselt töölt eemal olnud õe-, ämmaemanda või velskriõppe läbinuil naasta tervishoiusektorisse erialasele tööle.

Õpe toimub tasuta ja kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi!
Koolitusel on võimalik osaleda põhitöö kõrvalt!

Õppetöö toimub tsükliõppena ja jaotub teooriaõppeks (24 EAP) ja õppepraktikaks (6 EAP). Õppekava täitmiseks peab õppur läbima 30 EAP mahus teoreetilise õppe ja praktika ning sooritama õe teooria -ja praktikaeksami.

Koolituse maht 30 EAP:

Teooriaõpe  - 24 EAP

 • Õenduse alused ja tõenduspõhine õendus;
 • Farmakoloogia ja ravimite manustamine;
 • Õendustoimingud;
 • Õendusabi läbi elukaare;
 • Esmaabi ja erakorralised seisundid. 

Õppepraktika - 6 EAP

Õppepraktikat on võimalik sooritada nii raviasutuses kui ka perearstikeskuses.

Kandideerimine

 • Dokumentide vastuvõtt: 10.10.-30.12.2022
 • Vastuvõtuvestlused: lepitakse kokku individuaalselt
 • Kinnitusinfo kursusele vastuvõtu kohta: 5.12.2022
 • Õpingute periood: 19.01.-19.06.2023

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • (Meditsiini) õe, ämmaemanda või velskri õppe läbimist tõendav dokument koos akadeemilise õiendi/hinnetelehega.
 • Avaldus (õdedel, kes on kantud tervishoiutöötajate registris, ära märkida, mis kuupäevani ja missuguses tervishoiuasutuses töötas).

Kandideerimisel arvestatakse:

 • varasemate õpingute akadeemilise õiendi/hinnetelehe hinnete keskmine – 40%;
 • vestlus – 60%.

Kursuse lõpetanud Kersti Laursoo räägib SELLES VIDEOS, kuidas tema tervishoidu jälle tagasi jõudis.

Kandideerimiseks esita avaldus koos nõutud dokumentidega meilile: ott(at)nooruse.ee, lisainfot kandideerimise ja sisu kohta saab küsida: ingepaju(at)nooruse.ee

NB! Allpool olevat registreerimisvormi ei ole vaja täita! Vastuvõtt toimub ainult e-maili teel ott(at)nooruse.ee