Vene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus) veebikoolitus

Alguskuupäev: 08. mai 2023
Lõppkuupäev: 19. mai 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Hind: 105
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 11 (Kokku: 20)

Vene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus)

Koolituse eesmärk on anda tervishoiutöötajale algteadmised ja –oskused vene keelest, et suhelda algtasemel riigikeelt mitte valdavate patsientidega.

Õppekavarühm: ISCED 222 võõrkeeled
Õppemeetodid: praktilised harjutused, rollimängud, paaris- ja rühmatööd
Osalemiseks vajalik vene keele oskus vähemalt A1 tasemel.

Auditoorne töö (26 akadeemilist tundi)

Meie keha (4 tundi)
Anamnesis morbi (2 tundi)
Anamnesis vitae (2 tundi)
Haigused ja ravimid (2 tundi)
Enesetunne  (12 tundi)
Test (4 tundi)

Iseseisev töö (26 akadeemilist tundi)

Meie keha
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae
Haigused ja ravimid
Enesetunne


Õpiväljundid

oskab vene keeles algtasemel küsitleda ja nõustada patsienti;
saab aru patsiendi muredest, kui patsient räägib aeglaselt (koolitusel õpitud teemade raames) ja oskab kirjeldada patsiendi terviseseisundit sugulastele;
oskab lugeda ja mõista lihtsamaid venekeelseid tekste;
oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Koolitusel peab osalema vähemalt 80% ulatuses. Lõplik arvestus on virtuaalne Moodles keskkonnas (testid). Õppija on omandanud sõnavara ja töö on arvestatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 65%. Õpiväljundi saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Toiumumise ajad:

8.05.2023 kell 9.00-12.15
10.05.2023 kell 9.00-12.15
12.05.2023 kell 9.00-12.15
15.05.2023  kell 9.00-12.15
17.05.2023 kell 9.00-12.15
19.05.2023 kell 9.00-14.15

Koolitus toimub reaalajas veebikeskkonnas zoom.

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Olga Jagintseva

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code