Vene keel tervishoiutöötajatele grammatika (algkursus) veebikoolitus

Alguskuupäev: 10. apr 2023
Lõppkuupäev: 21. apr 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Hind: 105
Maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 14 (Kokku: 20)

Vene keel tervishoiutöötajatele grammatika (algkursus)

Koolituse eesmärk on anda tervishoiutöötajale algteadmised ja –oskused vene keeles grammatikast ja tervishoiusõnavarast.

Õppekavarühm: ISCED 222 võõrkeeled
Õppemeetodid: praktilised harjutused, rollimängud, paaris- ja rühmatööd

Auditoorne töö (26 akadeemilist tundi)

Grammatiline sugu, nimisõna sugu, omadussõna (4 tundi)
Tegusõna (sh aspekt ja käskiv kõneviis) (4 tundi)
Arvsõna (2 tundi)
Määrsõna (2 tundi)
6 käänet (12 tundi)
Test (2 tundi)

Iseseisev töö (26 akadeemilist tundi)

Grammatiline sugu, nimisõna sugu, omadussõna
Tegusõna (sh aspekt ja käskiv kõneviis)
Arvsõna
Määrsõna
6 käänet

Õpiväljundid

oskab lugeda ja mõista lihtsamaid venekeelseid tekste;
oskab algtasemel suhelda patsiendiga;
oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Koolitusel osalemine 80% ulatuses. Lõplik arvestus on virtuaalne Moodle keskkonnas (testid). Õppija on omandanud sõnavara ja grammatika ning töö on arvestatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 65%. Õpiväljundi saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Toiumumise ajad:

10.04.2023 kell 9.00-12.30
12.04.2023 kell 9.00-12.30
14.04.2023 kell 9.00-12.30
17.04.2023 kell 9.00-12.30
19.04.2023 kell 9.00-12.30
21.04.2023 kell 9.00-14.15


Koolitus toimub reaalajas veebikeskkonnas zoom.
 

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

 

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Olga Jagintseva

Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code