Hoolduse põhiteadmised Covid-19 haigega töötamiseks - Tasuta kursus!

Alguskuupäev: 10. veebr 2023
Lõppkuupäev: 16. veebr 2023
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Hoolekandeasutuste/haiglate töötajad ja vabatahtlikud
Maht: 27 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kohti: 0 (Kokku: 10)
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Hoolduse põhiteadmised COVID-19 haigega töötamiseks hoolekandeasutuses

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid:  e-õppe loeng, praktika, seminar

Koolituse maht 27 tundi, millest 2 tundi auditoorne töö (e-õppes), 17 tundi praktiline töö ja 8 tundi iseseisev töö (materjal tuleb lugeda enne koolituse algust).

 

Teemad

Nakkushaiguste üldosa s.h COVID-19 haigus;
Isikliku välimuse põhimõtted hooldajal;
A-ja antiseptika. Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
Pindade dekontamineerimine, jäätmekäitlus;
Ergonoomika põhivõtted hooldustoimingute tegemisel;
Põhilised hooldustoimingud  eriolukorras ja tavaolukorras (terviseseisundi jälgimine, hooldamine, pesemine, toitmine, jäätmekäitlus);
Eetika ja konfidentsiaalsus hooldekodus. 


Õpiväljundid

mõistab, mis haigus on COVID-19, kuidas haigus levib ja kuidas saab haigust ennetada; 
teab ja oskab tähelepanu pöörata enda isiklikule välimusele seoses hooldustööga;
teab, kuidas käituda, kui hooldekodus on COVID-19 nakkuse kahtlusega isik või nakatunu;
teab, millised isikukaitsevahendid on saadaval ja oskab neid kasutada;
teab, milliseid  isikukaitsevahendeid COVID-19 korral kasutada ja oskab neid kasutada;
teab ja oskab dekontamineerida pindu ja teostada jäätmekäitlust;
teab ja oskab, kuidas hooldada COVID-19 nakatunud  ja mittenakatunud klienti;
teab ja oskab  hooldamisel kasutada lihtsamaid ergonoomilisi võtteid.

 

Koolituse toimumise ajad:
10.02.-16.02.2023

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid   

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst. Kursuse materjali läbi töötamine, veebiseminaridel ja praktikumides osalemine, situatsioonülesande ja enesekontrollitesti tegemine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub veebis ja kontaktõppena koha peal. Materjal on vastavas keskkonnas, mille aadress ja sisenemisjuhised saadetakse osalejale. Teemade juures on enesekontrollitestid.
Koolitajad

Marit Kiljako, RN, MSc - lõpetas Tartu Meditsiinikooli õe eriala 2001 aastal. 2006. aastal omandas - Tartu Ülikool arstiteaduskonna, õendusteaduse osakonnas terviseteaduse magistri eriala õendusteaduses. Töötab õena SA TÜK Kirurgiakliinikus ja Hematoloogia - onkoloogia kliinikus. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis töötab lektorina alates 2007. aastast. Peamised õpetamise valdkonnad kõrgkoolis on kirurgilise ja sisehaige õendus, õendustoimingud ja ravimite manustamine. 

Taimi Taimalu (RN) Õpetaja-praktik  14 aastat õe staaži ja 10 aastat õppejõu staaži. Õpetamise valdkonnad: Õendustoimingud, hooldustöö, naha-ja suguhaigused.

Maie Timm  Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-assistent. Õpetamise valdkonnad: ergonoomika, rahvatervis, hooldustoimingud.

Kristiina- Maria Lorenz: RN, MA – Tallinna Ülikooli magister andragoogikas. SA TÜK õena töötanud pea 10 aastat, enne ka hooldustöötaja õpingute ajal. Töökogemus õppejõuna 17 aastat. Õpetamisvaldkonnad: õendustoimingud ja ravimite manustamine, kirurgilise haige õendus.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Palun pange linnuke väitele "kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet Teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame Teile koolituse lähenedes ka meeldetuletuskirjad ja info koolituse kohta. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Registreeru

Registreeri ettevõtte alt
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Captcha Code