KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu
        25. mai 2022. a.
        otsusega nr 1

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Avatud Kõrgkooli eeskiri

Eeskiri koos lisadega on leitav siit.